domingo, 5 de agosto de 2012
tornar endavant
lentament
per no perdre’s

                        des-equivocar-se